Wiggers Muziekinstrumenten logo

Stempomp bocht kapot

Uitdeuken en polijsten

Probleem: reparatie van een kapotte stempomp bocht bij trombones

Een kapotte stempomp bocht kan de functionaliteit en prestaties van een trombone beïnvloeden. Deukjes, aanslag en andere beschadigingen aan de stempomp bocht kunnen de luchtstroom belemmeren en het bespelen van het instrument bemoeilijken. Hieronder beschrijven we de mogelijke oorzaken en onze aanpak bij het repareren van een kapotte stempomp bocht bij trombones.

Normale slijtage

Na verloop van tijd kunnen de stempomp bochten van bijvoorbeeld een trompet beschadigd raken als gevolg van normaal gebruik.

Onopzettelijke schade

Het instrument kan per ongeluk worden gestoten of gevallen, wat resulteert in deuken, aanslag of andere beschadigingen aan de stempomp bocht.

Zonder regelmatig onderhoud zorgen deze oorzaken ervoor dat je blaasinstrument langzaam achteruitgaat.
Je instrument even laten nakijken is de oplossing.

Onze aanpak voor het repareren van een kapotte stempomp bocht

Bij Wiggers Muziekinstrumenten pakken we de reparatie van een kapotte stempomp bocht serieus aan:

– Grondige inspectie: We inspecteren de stempomp bocht zorgvuldig om de aard en omvang van de schade vast te stellen.
– Vervanging van onderdelen: Indien nodig vervangen we de beschadigde stempomp bocht door een nieuwe ruwe bocht.
– Solderen: We solderen de nieuwe bocht en andere onderdelen op de juiste plaats om ervoor te zorgen dat alles stevig en goed functionerend is.
– Polijsten: Na het solderen polijsten we de stempomp bocht om eventuele ruwheid of onregelmatigheden glad te maken.
– Lakken: Indien gewenst kunnen we de gerepareerde stempomp bocht lakken om een uniforme uitstraling te garanderen en bescherming te bieden tegen verdere schade.

Snel navigeren